SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
KREDITIRANJE
 
Zagrebačka banka i Banca Intesa kreditiraju crnogorsku vladu
Autor/izvor: SEEbiz / CdM
Datum objave: 10.10.2018. - 20:39:23
PODGORICA - Državnoj kasi je prošle godine nedostajalo 179 miliona eura u odnosu na prvobitnu projekciju kada je usvojen prošlogodišnji budžet.

To pokazuju podaci iz predloga završnog računa budžeta za 2017. godinu prema kome je stavka nedostajuća sredstva 633 miliona eura, dok je plan bio da će po tom osnovu biti potrebna 454 miliona eura.

Taj novac država je pozajmila kod domaćih i stranih banaka, a prvi put se na spisku kreditora nalaze i banke iz regiona i to Zagrebačka banka i Banca Intesa iz Srbije, pišu Vijesti.

Predlog zakona o završnom računu za prošlu godinu, koji je ušao u skupštinsku proceduru, pokazao je da je budžetski deficit u 2017. godini bio 250 miliona eura, a projektovan je bio na 233 miliona, što je uvećanje od 17 miliona eura.

Struktura uzetih pozajmica i kredita iz domaćih izvora pokazuje da je od domaćih banaka pozajmljeno 65 miliona eura kroz dugoročne kredite i to po 15 miliona od NLB banke, Sosijete, Prve i Ziraat i pet miliona od Komercijalne banke.

Na stranom tržištu je pozajmljeno 189,4 miliona i to od Kredit Svis banke 78,43 miliona za finansiranje budžeta i refinansiranje dugova, zatim dugoročni kredit od Banke Intesa od 30 miliona eura i 80 miliona eura je pozajmljeno ukupno od OTP-a, Erste grupe i Zagrebačke banke.

Država je imala i ukupno osam projektnih zajmova kod Svjetske banke, Banke za razvoj savjeta Evrope, kineske Exim banke i Evropske banke za obnovu i razvoj koji su bli vrijedni blizu 14 miliona eura.

Po osnovu kamata država je isplatila prošle godine 84,12 miliona eura i to je finasiranje, kako je objašnjeno u završnom računu, vršeno na teret opštih prihoda budžeta.
Za kamate domaćim kreditorima je isplaćeno 9,95 miliona eura (10,09 odsto), dok je stranim kreditorima isplaćeno 88,66 miliona eura (89,91 odsto).