SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
Ukupni depoziti u godinu dana porasli 5%
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 19.12.2018. - 09:46:21
ANALIZA - Ukupni depoziti kod poslovnih banaka, koji obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite, krajem listopada su uz blagi, ali i uobičajeni, mjesečni pad od 0,3% (290 mln. kuna) iznosili 287,5 mlrd. kuna. 

U usporedbi sa stanjem na kraju listopada 2017. ukupni depoziti viši su za 13,7 mlrd kuna (5%).

Pad na mjesečnoj razini isključivo je posljedica smanjenja depozitnog novca koji se spustio na 84,9 mlrd kuna što je 1,8% niže u usporedbi s krajem rujna. Ipak. ova kategorija depozita i dalje nastavlja svoj višegodišnje prisutan rast. Štoviše, dvoznamenkaste godišnje stope rasta depozitnog novca od preko 20% prisutne se još od prosinca 2016. U promatranom mjesecu godišnji prirast depozitnog novca iznosio je 15,3 mlrd. kuna ili 22%. Posljedica je to sklonosti držanja likvidne imovine u uvjetima kada oročeni depoziti ne pružaju atraktivni povrat budući da se pasivne kamatne stope nalaze na niskim razinama uslijed visoke likvidnosti u financijskom sustavu. U odnosu na kraj 2017. godine depozitni novac viši je za 11 mlrd. kuna ili 14,9%.

Udio depozitnog novca u ukupnim depozitima poslovnih banaka na kraju promatranog mjeseca iznosio je 29,5% što je gotovo 4pb više u usporedbi s godinom ranije ili čak 12,5pb više u usporedbi s pretkriznom 2008. godinom.

Pad ukupnih depozita na mjesečnoj razini ublažavao je rast ukupnih štednih i oročenih depoziti koji su nastavili i četvrti mjesec za redom bilježiti blagi, ali ipak pozitivan rast. On je dominantno posljedica rasta kunskih oročenja.

Uz mjesečni prirast od 0,3% stanje ukupnih štednih i oročenih depozita iznosilo je 202,7 mlrd. kuna, od čega preko 80% i dalje čine valutni depoziti. Ukupni štedni i oročeni valutni depoziti na kraju listopada zabilježili su minimalan pomak na mjesečnoj razini (71 mil. kuna) dosegnuvši 166,6 mlrd. kuna. Iako je u odnosu na kraj listopada 2017. taj iznos nominalno niži za 2,5 mlrd. kuna primjetan je njihov rast u odnosu na kraj 2017. godine. Oni su tako za 2,5 mlrd. kuna ili 1,5% viši u odnosu na stanje na kraju prosinca 2017. Rast bi bio i viši da na navedena kretanja nije utjecalo jačanje kune u odnosu na euro (za 1,2%) budući da je većina valutne štednje u eurima.

S druge strane unatoč nešto primamljivijim kamatnim stopa na oročenja kunske financijske imovine ovogodišnji prirast štednih i oročenih kunskih depozita iznosio je svega 916 mil. kuna ili 2,6%. Kunski štedni i oročeni depoziti s mjesečnim prirastom od 611 mi.l kuna (0,3) dosegnuli su 36,1 mlrd. kuna što je 2,6% više na godišnjoj razini. Pozitivna godišnja stopa rasta prisuta je od veljače ove godine.

Projicirana ekonomska kretanja odnosno daljnji rast gospodarstva implicira nastavak rasta ukupnih depozita banaka. S obzirom da bi visoka likvidnost financijskog sustava trebala biti obilježje 2019. očekujemo nastavak razmjeno niskih pasivnih kamatnih stopa te nastavak sklonosti držanja likvidne imovine poput depozitnog novca.