SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DEPOZITI
 
Ukupni depoziti u bankama dosegnuli gotovo 289 mlrd kuna
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 19.02.2019. - 09:13:28
ANALIZA - Ukupni depoziti kod poslovnih banaka, koji obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite, krajem prosinca 2018. su uz mjesečni rast za 0,5% (1,5 mlrd. kuna) iznosili 288,7 mlrd. kuna. U usporedbi s krajem 2017. uz rast od 15,5 mlrd. kuna godišnja stopa rasta zadržana je na 5,7%.

Stavku depozitni novac čine novčana sredstva na transakcijskim računima (tekućim i žiroračunima) te obveze banaka po izdanim kunskim instrumentima plaćanja, a depozitni novac je sastavnica ukupnih depozita kod poslovnih banaka s najvećim stupnjem likvidnosti. Krajem prosinca 2018. vrijednost depozitnog novca iznosila je 91,8 mlrd. kuna. Uz mjesečni rast za 4,3%, na godišnjoj je razini depozitni novac rastao po razmjerno visokoj stopi od 24,3% te je bio za 17,9 mlrd. kuna viši u odnosu na kraj 2017. godine. Dvoznamenkaste godišnje stope rasta pri tome traju od 2015.

Udio depozitnog novca u ukupnim depozitima je u samo godinu dana narastao je 4,8 postotna boda na 31,8%. U strukturi ukupnog depozitnog novca gotovo 42,9 milijarde kuna (46,7% ukupnog depozitnog novca) u prosincu 2018. držala su kućanstva, dok je 38,6 mlrd. kuna (42%) depozitnog novca pripadalo nefinancijskim društvima. Pri tome su svi nositelji depozita, osim investicijskih fondova osim novčanih fondova (s udjelom od samo 0,3%), zabilježili rast na godišnjoj razini. Zamjetne stope rasta (više od 20% godišnje) ostvarila u kućanstva, nefinancijska društva, lokalna država, osiguravajuća društva i mirovinski fondovi te pomoćne financijske institucije.S druge strane, ukupni štedni i oročeni depoziti (u stranoj i u domaćoj valuti) su na godišnjoj razini nastavili su s padom te su na kraju 2018., uz godišnju stopu pada od 1,1%, iznosili 196,8 milijarde kuna.

Promatrano prema valutnim kategorijama, štedni i oročeni depoziti u stranoj valuti, koji predstavljaju 82,4% ukupnih štednih i oročenih depozita, na godišnjoj razini pali su za 1,1% (1,9 mlrd. kuna) te su krajem prosinca 2018. iznosili 162,2 milijardi kuna. Dakako, padu dodatno doprinosi i jačanje kune u odnosu na euro (za 1,3% krajem prosinca 2018. u odnosu na kraj prosinca 2017.) budući da u strukturi ovih depozita prevladavaju devizni depoziti denominirani u euru. Kunski su štedni i oročeni depoziti zabilježili godišnju stopu pada od 1,6% (579 mil. kuna) i krajem prošle godine su iznosili 34,6 mlrd. kuna.

Projicirana ekonomska kretanja odnosno daljnji rast gospodarstva implicira nastavak rasta ukupnih depozita banaka. S obzirom da bi visoka likvidnost financijskog sustava trebala biti obilježje 2019. očekujemo nastavak razmjeno niskih pasivnih kamatnih stopa te nastavak sklonosti držanja likvidne imovine poput depozitnog novca.