SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
GUBITAK
 
Rafinerija nafte: Gubitak u pola godine 24,5 miliona KM
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 08.08.2013. - 11:01:11
BANJA LUKA - Rafinerija nafte u Brodu potonula je u neto gubitak u prvom polugodištu od 24,5 miliona KM, nakon što je istom periodu prethodne godine gubitak iznosio 9,0 miliona KM, pokazuje nekonsolidovani finansijski izvještaj kompanije.

U 2012. godini kompanija je imala gubitak od 51,7 miliona KM. U prvom polugodištu 2013. godine Rafinerija nafte Brod je ostvarila manje prihode od prodaje robe - 29,9 miliona KM u odnosu na 42,8 miliona KM u istom periodu prethodne godine. Poslovni rashodi su povećani budući da su iznosili 42,6 milioina KM, u odnosu na 40,6 miliona KM u istom periodu lani, a na njihovo povećanje najviše su uticali troškovi amortizacije.

Finansijski rashodi iznosili su 16,5 miliona KM i veći su nego u prvom polugodištu 2012. godine kada su iznosili 13,6 miliona KM, a odnose se na rashode kamata prema povezanim pravnim licima po osnovu kredita od 13,4 miliona KM dobijenih od matičnog preduzeća OAO Neftegazovaja Inovacionaja Korporacija, Moskva i preduzeća AO Zarubežnjeft Moskva.

Dugoročne obaveze preduzeća Poreskoj upravi RS sa 30. junom 2013. godine iznose ukupno 103,8 miliona KM, a odnose se na reprogramirane poreske obaveze za neizmireni porez na promet, kao i neizmirene poreze na doprinose na lična primanja. Dugoročne obaveze prema Vladi RS iznose 2,8 miliona KM, a riječ je o reprogramiranim beskamatnim obavezama za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalnu naknadu koju je Vlada RS u ime društva izmirila prema opštini Brod. Ukupne dugoročne oabveze Rafinerije nafte Brod iznose 602, 7 miliona KM.

Obaveze prema dobavljačima iznose 71,7 miliona KM, a kompanija ima politiku da ne izmiruje redovno oabveze prema povezanom društvu Optima Grupa Banjaluka.