SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
STEČAJ
 
Predložen stečaj Skladgradnje, duguje 13 milijuna kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 11.10.2018. - 15:39:17
ZAGREB - Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske na svojim je mrežnim stranicama objavilo da je pred splitskim Trgovačkim sudom predloženo otvaranje stečajnog postupka tvrtke Skladgradnja u vlasništvu Slavena Žužula.

Prijedlog za otvaranjem stečajnog postupka podnijela je FINA koja je utvrdila sljedeće:

"Na dan 1.10.2018. dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 12.822.220,78 kuna u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, dužnik ima 22 zaposlenih" – stoji u prijedlogu pokretanja stečaja.

- To je redovita pojava. To se tako dogodi. Sad trebamo dobiti neke pare pa će to ići drugačije. Mi ćemo to riješiti, naći ćemo novac da se prevlada ova situacija. Imamo neka sredstva zarađena. Nema razloga za zabrinutost - kazao je direktor tvrtke Slaven Žužul za Dalmatinski portal.

FINA navodi da dužnik Skladgradnja ima otvorene račune i oročena novčana sredstva na tri računa Zagrebačke banke i jednom Partner banke. FINA u prijedlogu dalje navodi da kao podnositelj prijedloga o otvaranju stečajnog postupka osim navedenih podataka o iznosi neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže drugim podacima o imovini pravnih osoba.

FINA je obavijestila Trgovački sud da je dužnik na dan 1.10.2018. na ime predujma za namirenje stečajnog postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od 5 tisuća kuna.