SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PRITISCI
 
Optima Telekom: Konkurencija odnosi korisnike
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 04.11.2018. - 10:35:55
ZAGREB - Negativni nacionalni trendovi u segmentu  rezidencijalnih korisnika nepokretne javne  govorne usluge ogledaju se i na trend unutar  Optima Telekoma, gledajući odnos broja rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge u trećem kvartalu 2018. i drugom kvartalu 2018, treći kvartal 2018. završava s  padom od 3,4%, te padom prihoda od 2,3%.

Pokazatelji na razini prvih devet mjeseci 2018. u odnosu na prethodnu godini pokazuju porast prihoda od 1,0% zahvaljujući doprinosu pripojenog H1 Telekoma.

Međutim, gledajući na razini kvartala, između trećeg kvartala 2018. i trećeg kvartala 2017. vidljivo je smanjenje broja korisnika od 9,3% uz smanjenje prihoda za 24,7% najviše zbog ponuda konkurenata na bežičnim tehnologijama u nepokretnoj mreži i generalno tržišnog trenda smanjenja korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži.

Stabilnosti baze korisnika interneta i prihoda u trećem kvartalu 2018. pridonijeli su fokusirani napori marketinških aktivnosti usmjerenih na usluge samostalnog Interneta, te kombinacija usluga interneta, telefona i televizije.  Uspoređujući trendove u segmentu širokopojasnog pristupa internetu u prvih devet mjeseci 2018. godine, Optima Telekom u odnosu na prethodnu godinu bilježi porast prihoda od 30,8%. Gledajući na razini kvartala, u trećem kvartalu 2018. u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi povećanje prihoda za 12,6%, međutim, uz pad broja korisnika od 4,2%.

U odnosu na drugi kvartal 2018. u ovom segmentu zabilježen je lagani pad prihoda od 0,3%, uz pad broja korisnika od 3,3%. Smanjenje korisničke baze u segmentu širokopojasnog pristupa internetu također je posljedica je ponuda konkurenata na bežičnim tehnologijama u nepokretnoj mreži.