SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
U PLUSU
 
Mercator u 2018. ostvario neto dobit od 1,6 milijuna eura
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 26.04.2019. - 09:54:59
LJUBLJANA - Mercator Grupa je u poslovnoj 2018. godini, normalizirala bruto novčani tok iz operativnih aktivnosti i dostigla je 107,5 milijuna EUR, što predstavlja značajan rast od 18,6% u odnosu na 2017. godinu. 

Za manje od dvije godine, Mecator Grupa je povećala svoj normalizirani EBITDA za 72,3% (za 2016. godinu, normalizirana EBITDA iznosila je 62,4 EUR). 

U poslovnoj 2018. godini, Mercator je ostvario neto prihod od prodaje od 2,18 milijarde EUR i godinu priveo kraju, uz dobit od 1,6 milijuna EUR. U 2018. godini, Mercator Grupa je ostvarila prihod od prodaje uvećan za 1,2% u odnosu na 2017. godinu; naročito je prihod od maloprodaje, koja čini osnovu Mercatorovog poslovanja, porastao za 3,2%. Štoviše, Grupa je takođe značajno smanjila svoj financijski dug u odnosu na prethodnu godinu, za 97 milijuna EUR. Mercator Grupa je u toku 2018. godine nabavila robu u vrijednosti od 1,2 milijarde EUR od lokalnih i regionalnih dobavljača, što je 70% ukupne nabavke. Na taj način je značajno doprinjela razvoju cjelokupnog lanca, od uzgoja do prerade, na svim tržištima svog poslovanja. Istovremeno, Mercator Grupa je u 2018. godini platila 173 milijuna EUR u porezima, doprinosima i drugim troškovima.

Jedan od preduvjeta za dugoročnu stabilnost i dugoročne mogućnosti za razvoj Mercator Grupe je njeno smanjivanje stepena zaduženosti. Uz sve aktivnosti razduživanja koje su provedene u 2018. godini, Mercator Grupa je bila uspješna u značajnom smanjenju zaduženosti. Razmjer između neto financijskog duga i normalizirane EBITDA na kraju 2018. godine bila je 7,2, što znači da je smanjena za 24,2% u odnosu na 2017. godinu. Ono što je još važnije jeste da je u posljednje dvije godine smanjena na taj nivo sa 14,1. Također bi trebalo istaknutii da efekti prodaje deset tržnih centara u Sloveniji na smanjenje duga još uvijek nisu uključeni u ovo umanjenje, budući da je transakcija Supernova tek završena u 2019. godini. Mercator je u 2018. godini nastavio s intenzivnim pripremama za svoju najveću investiciju – novi logistički i distributivni centar u Ljubljani. 

Na kraju 2018. godine je također objavio javni poziv za prijave za projektante zgrada, koji se trenutno nalazi u svojoj završnoj fazi.   Tokom 2018. godine investicije Mercator Grupe u nekretnine, postrojenja i opremu (CAPEX) iznosile su 29,9 miliona EUR. Grupa je otvorila nove ili renovirala postojeće 122 prodavaonice. Od ukupnog iznosa investicija, 56,7% iskorišteno je u Sloveniji i 43,3% iskorišteno je za investicije na međunarodnim tržištima. Otvaranje novih ili renoviranje postojećih prodavaonica pruža odličnu uslugu kupcima, širok izbor i ugodno kupovno iskustvo. Kao najveći slovenski regionalni maloprodavatelj Mercator mnogo investira u konkurentnost, a diferencijaciju osigurava naročito svojom širokom ponudom, naglaskom na lokalne proizvode, digitalizacijom iskustva kupovine, i najboljim programima za lojalnost kupaca.  

Mercator Grupa će u 2019. godini nastaviti slijediti svoju strategiju koja je već donijela pozitivne rezultate. Godina 2019. bit će pod utjecajem uporno nepovoljnih uvjeta za poslovanje usljed aktivnosti konkurencije na svim tržištima Mercatorovog poslovanja, naročito na nivou njegovog osnovnog poslovanja, kao i usljed porasta svih troškova, naročito cijene energije, usluga i radne snage na svim tržištima na kojima Grupa obavlja svoje poslovanje.