SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POKAZATELJI
 
Javni dug Srbije na kraju jula 51,9 odsto BDP-a, suficit 48,5 milijardi dinara
Autor/izvor: SEEbiz / Tanjug
Datum objave: 04.09.2019. - 17:56:45
BEOGRAD - Javni dug Srbije iznosio je na kraju jula 2019. godine 23,84 milijardi evra, što čini 51,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Julski iznos javnog duga je blago povećan u odnosu na jun kada je "težio" 23,55 milijardi evra, ili 51,4 odsto BDP-a.

Na kraju 2018. godine, javni dug je iznosio 23,01 milijardi evra, što je činilo 53,8 odsto BDP-a. Najmanji udeo javnog duga u BDP-u, u visini od 28,3 posto, zabeležen je 2008. godine, dok je najveći registrovan 2000. godine, kada je činio 201,2 procenta BDP-a.

Suficit republičkog budžeta je na kraju jula ove godine iznosio 48,5 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Prihodi su naplaćeni u iznosu od 737,3 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 688,8 milijardi dinara.
Samo u julu ostvaren je suficit budžeta od 27,1 milijardi dinara, pri čemu je naplaćeno 125,5 milijardi dinara prihoda, od kojih se najveći deo odnosio na poreske prihode u iznosu od 110,6 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 55,9 milijardi dinara i akciza u iznosu od 31,5 milijardi dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 14,1 milijardi dinara, dok je priliv donacija u julu iznosio 0,8 milijardi dinara.

Rashodi budžeta su izvršeni u iznosu od 98,4 milijardi dinara. Rashodi za zaposlene su u julu iznosili 23,4 milijarde dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 14,2 milijarde dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar - jul je zabeležen fiskalni suficit u iznosu od 38 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 117 milijardi dinara.
Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 5,1 milijardi dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 43,1 milijardi dinara.