SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
NADZORNICI
 
Imenovan novi Nadzorni odbor Aluminija, nije usvojen izvještaj o poslovanju
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 12.01.2019. - 09:46:15
MOSTAR - Skupština dioničara Aluminija d.d. Mostar, kojoj je predsjedavao Marinko Bošnjak koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH, u petak su zbog isteka mandata razriješili dužnosti svih sedam članova Nadzornog odbora.

U Nadzorni odbor, u ime državnoga kapitala FBiH, imenovani su dr. sc. Zdenko Klepić, Igor Planinić i Vedran Smiljanić, u ime Vlade RH Ile Baković, te u ime malih dioničara Željko Damjanović, Željko Filipović i Samir Anić.

Inače, predstavnici kapitala Vlade FBiH imenovani su na tromjesečni period, odnosno do provedbe procedure za imenovanje tri člana NO-a na puni mandat, dok su preostala četvorica imenovana na četverogodišnji period. Podsjećamo, vlasnički udio Vlade FBiH (44%) u prethodnomu su sazivu zastupali dr. sc. Zdenko Klepić, Dalibor Miloš i Zoran Pandža, male dioničare (44%) Davor Ramljak, Branko Sesar i Samir Anić, a kapital Vlade RH (12%) Ivica Martinić.

Dioničari danas nisu usvojili Godišnji izvještaj o poslovanju Aluminija za 2017. godinu koji je uključivao Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskoga revizora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj o radu Nadzornoga odbora za 2017. godinu. Ujedno su Upravu i Nadzorni odbor Aluminija zadužili da hitno poduzmu sve aktivnosti i mjere na otklanjanju primjedbi iz Revizije finansijskih izvještaja za 2017. u cilju otpočinjanja provedbe mjera iz usvojenog Plana restrukturiranja Društva koje su nužne za osiguranje adekvatnosti kapitala.

Skupština Aluminija je, većinom glasova, u Odbor za reviziju imenovala dr. sc. Josipu Grbavac, Draganu Parmać i Zorana Pinjuha, dok su za neovisnog revizora izabrali firmu Ekus d.o.o. Široki Brijeg.