SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TRŽIŠTE RADA
 
I svježi podaci potvrđuju strukturne slabosti na hrvatskom tržištu rada
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 19.05.2017. - 10:07:19
ANALIZA - Prema posljednjim podacima HZZ-a, broj nezaposlenih osoba u travnju ove godine spustio se na 204.316 te je treći mjesec zaredom zabilježio pad na mjesečnoj razini. 

Tako je u odnosu na ožujak broj nezaposlenih osoba niži za 19.752 što je posljedično rezultiralo ubrzanom stopom mjesečnog pada na 8,8%. Istovremeno je i na godišnjoj razini nastavljen trend pada broja nezaposlenih osoba koji bez prekida datira od travnja 2014. godine. U odnosu na lanjski travanj broj nezaposlenih osoba je niži za preko 50 tisuća čime je stopa godišnjeg pada ubrzala po dvoznamenkastoj stopi od 19,7%: 

Premda ohrabruje trend smanjenja broja nezaposlenih osoba, važno je istaknuti da podaci još uvijek potvrđuju dugotrajno prisutne strukturne slabosti na hrvatskom tržištu rada. Primjerice, posljednji podaci HZZ-a o dobi nezaposlenih osoba potvrđuju da su u strukturi nezaposlenih osoba najvećim dijelom prisutne upravo osobe u mlađoj životnoj dobi što upozorava na problem nezaposlenosti mladih. Tako se u ukupnom broju nezaposlenih osoba u travnju gotovo 56% odnosilo na nezaposlene u starosnoj dobi do 44 godine dok je 37% ukupno nezaposlenih pripadalo dobnoj skupini od 44-59 godina (ostatak od 7,6% nezaposlenih odnosio se na osobe starije od 60 godina). 

Osim toga, promatrajući strukturu nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja, vidljivo je da glavnina nezaposlenih osoba u travnju ima tek završenu srednju školu (60%) dok je udio nezaposlenih sa završenom osnovnom školom na razini 21%. Nezaposleni bez škole i/ili s nezavršenom osnovnom školom čine 6% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u travnju dok udio nezaposlenih koji imaju neki oblik akademskog obrazovanja čini 14%. Također, prema kriteriju trajanja nezaposlenosti, podaci potvrđuju i dalje snažnu prisutnost problema dugotrajne nezaposlenosti. Naime, travanjski podaci pokazuju da je gotovo polovica nezaposlenih (preko 100 tisuća osoba) u statusu nezaposlenosti više od godinu dana.

Nadalje, u istom promatranom mjesecu broj izišlih iz evidencije nezaposlenih zbog novog zapošljavanja porastao je na 33.315 zabilježivši tako mjesečni rast i treći mjesec zaredom (2,9%). Potonje i ne iznenađuje obzirom na uobičajena sezonska kretanja koja se intenziviraju tijekom turističke predsezone. Zahvaljujući snažnom pozitivnom učinku u segmentu sezonskog zapošljavanja, prvenstveno potaknutog rastućom potražnjom za turističkim djelatnicima, u narednim mjesecima očekujemo poboljšanje pokazatelja (ne)zaposlenosti. 

Međutim, pritom vrijedi naglasiti da je glavni pokazatelj na tržištu rada na razini Europske unije stopa zaposlenosti stanovništva u dobi od 20 do 64 godine (koja je definirana kao udio zaposlenih u ukupnom stanovništvu). Tako se prema posljednje dostupnim podacima Eurostata u 2016. godini (prema ILO metodologiji), Hrvatska sa stopom zaposlenosti od 61,4% nalazi samom začelju zemalja EU, odmah iza Grčke koja ima najnižu stopu zaposlenosti.