SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OPCIJE
 
Država razmatra trampu Valdanosa za Bogetiće
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 10.10.2018. - 08:19:45
PODGORICA - Ministarstvo finansija razmatra zahtjev kompanije "MN invest" koja bi da zamijeni 670.000 kvadrata na Bogetićima za istu površinu u Valdanosu.

Iz Ministarstva su zatražili mišljenje Opštine Ulcinj koje neće biti obavezujuće prilikom donošenja odluke, s obzirom da je zemljište u Valdanosu državno, potvrdio je "Vijestima" bivši gradonačelnik Nazif Cungu.

Mišljenje je zatraženo i od Opštine Nikšić, "s aspekta prostorno-planske dokumentacije".

Podgorička kompanija je zahtjev Ministarstvu podnijela 20. jula.

Cungu je ocijenio da je dopis Ministarstva u kome se traži mišljenje Opštine - potpuno iznenađujući.

"Za manje od 20 dana pred ulcinjskim sudom zakazano je ročište na kome će bivši vlasnici pokušati da ubijede i drugu stranu da su im maslinjaci u Valdanosu oduzeti nepravedno. Mislim da je ovo neka greška, ali svakako kisjela za nas".

On je kazao da će se uskoro znati više o tome i da će kontaktirati Vladu i Ministarstvo.

"U procesu smo povraćaja imovine, tako da sada to ne bi trebalo davati trećim licima na bilo koji način".

U zahtjevu "MN investa" Radomana Magovčevića stoji da je agrohemijska analiza pokazala da zemljište na Bogetićima "ne posjeduje kvalitet za uzgoj novih zasada maslina, što nas je opredijelilo da ponudimo naše zemljište u cjelosti za zamjenu sa istim zemljištem koje je u svojini Crne Gore".

"Zemljište u Vadanosu lakše je i jednostavnije za obrađivanje i nove zasade maslina. Kako se u okolini nalaze i stari maslinjaci, vjerujemo da bi sadnja maslina bila pogodna na takvom zemljištu koje se najvećim dijelom nalazi na brdovitom terenu".

U zahtjevu piše da kompanija planira izgradnju novih uljara, proizvodnju ulja i drugih proizvoda od maslina.

Zemljište u Valdanosu koje se traži ima oko 660 hiljada kvadrata, a Cungu tvrdi da su parcele navedene u zahtjevu već maslinjaci.

"Nema dileme, to je maslinjak".

Bez maslina i zemljišta u Valdanosu, u dva navrata 1978. godine, ostale su 204 porodice, odnosno sadašnjih oko 600, i tri vjerske zajednice.

Imovina je oduzimana radi izgradnje vojne baze koja nikada nije izgrađena, niti je zemljište privedeno namjeni.

Kvadrat zemljišta pod maslinom plaćan je navodno 1,07 dolara, a korijen masline 59,74.

Naknadnim vještačenjem, dr Momčilo Radulović i dr Biljana Lazović utvrdili su da kvadrat zemljišta vrijedi 44 eura, a stablo masline 417,5.

Opštinska i regionalna komisija za povraćaj i obeštećenje odbila je zahtjeve većine bivših vlasnika, što su odlukama potvrdili Upravni i Vrhovni sud.

Pravni osnov za donošenje takvih odluka bio je zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju kojom je propisano "da bivši vlasnici koji su za oduzeta imovinska prava primili pravičnu ili tržnu naknadu u novcu ili drugim stvarima ili pravima, nemaju pravo na povraćaj ili obeštećenje".

Bivši vlasnici tvrde da naknada nije bila ni pravična ni tržišna, što su, ističu, utvrdili i vještaci Radulović i Lazović.

To pokušavaju da dokažu i na sudu.

Prema Centralnom registru privrednih subjekata, firmu "MN Invest" iz Podgorice osnovali su u junu prošle godine Nikolas i Mario Stanaj. Prva djelatnost bila je trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala, a zatim gajenje višegodišnjih biljaka. Osnivači vlasnici kompanije sada su Radoman Magovčević sa 75 odsto, Sava Banjević (24) i Nikolas i Mario Stanaj. Direktor je Nikolas Stanaj. Prema podacima iz katastra, kompanija ima 670.000 kvadrata zemljišta na Bogetićima, Opština Nikšić. Kao osnov sticanja navedena je odluka o povećanju kapitala, što znači da je neko od osnivača tu imovinu prepisao na kompaniju i na osnovu toga povećao vlasnički udio.

Magovčević je postao osnivač firme od 29. juna ove godine, kada je unio nenovčani kapital procijenjen na 405.000 i postao vlasnik 99,99 odsto firme. Kompaniji u julu, kao osnivači sa ukupno 24 odsto akcija, kada je osnivački kapital povećan za 128.000, pristupaju Radoš, Nebojša i Sava Banjavić i Vasa Vasiljević. U septembru iz firme istupaju Radoš i Nebojša Banjević i Vasa Vasiljević, a udio od 24 odsto preuzima Sava Banjević. Na lokaciji Milanova korita kod Bogetića, firma ima 152.000 kvadrata šume šeste klase, a u mjestu Rude rupe još oko 515.000 kvadrata šume šeste klase. U mjestu Pod osoje posjeduju i četiri parcele sa ukupno 2.029 kvadrata pašnjaka šeste klase.