SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
GUBITAK
 
Dioki: Gubitak prvog tromjesečja 13,4 milijuna kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 06.05.2013. - 15:47:36
ZAGREB - Dioki je u prvom tromjesečju ostvario gubitak u iznosu 13,4 milijuna kuna, od čega gubitak Društva iz poslovnih aktivnosti iznosi 8,5 milijuna kuna, a iz financijskih aktivnosti 4,9 milijuna kuna.

Gubitak je posljedica niza poremećaja u poslovanju, obustavljene proizvodnje u Društvu još od rujna 2011. godine, te kašnjenja u aktivnostima financijskog i operativnog restrukturiranja. U cilju provedbe sveobuhvatnog restrukturiranja Društva, Uprava je u prosincu 2012. godine pristupila vjerovnicima s prijedlogom za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, koji je otvoren 14. ožujka 2013. godine. Prvo ročište za utvrđivanje tražbina održano je 23. travnja 2013. godine, nakon čega će se pristupiti glasanju vjerovnika o planu financijskog i operativnog restrukturiranja Društva.

Kao sastavni dio vjerovnicima prezentiranih planova restrukturiranja Društva, a slijedom odluke o zatvaranju dijela proizvodnih kapaciteta Društva, energetskih modula te pratećih poslovnih funkcija, provedeno je operativno restrukturiranje Društva uz značajno smanjenje troškova poslovanja. Uz uspješan završetak financijskog restrukturiranja biti će ispunjene pretpostavke za pokretanje proizvodnje u PJ Polistiren, te kasnije u PJ EPSIK, očuvanje radnih mjesta, te stabilizaciju i nastavak poslovanja Društva na održivim principima. Proces je temeljen interesu društva Crodux Plin d.o.o. za suradnjom s Dioki d.d. vezano za proizvodnju polistirena u PJ Doki i razvoj novih projekata na proizvodnoj lokaciji Društva.

U međuvremenu je interes društva CRODUX Plin proširen na sudjelovanje u restrukturiranju cjelokupne Dioki Grupe, o čemu je Društvo obaviješteno u ožujku 2013. kada je zaprimljen prijedlog strateškog investitora Crodux Plin d.o.o. Zagreb za mogućim sudjelovanjem u financijskom i operativnom restrukturiranju društava DIOKI d.d. i DINA-Petrokemija d.d. kroz postupak predstečajne nagodbe te stjecanje većinskog udjela u tako restrukturiranim društvima.

Prijedlogom restrukturiranja predviđeno je pokretanje proizvodnje u društvima DIOKI d.d. i DINA-Petrokemija d.d. u što kraćem roku, u koju svrhu bi strateški investitor osigurao potrebna sredstva za pokretanje i nastavak proizvodnje, osiguranje radnih mjesta te razvoj novih projekata, koji će omogućiti novo zapošljavanje. Društvo je o predloženom konceptu obavijestilo ključne vjerovnike, te pristupilo implementaciji prijedloga strateškog investitora kroz postupak predstečajne nagodbe. Uprava očekuje uspješan završetak postupka predstečajne nagodbe u zakonom predviđenom roku odnosno do srpnja 2013. godine.