SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PAD
 
Adriatic osiguranje: Neto dobit pala 7%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 29.07.2019. - 09:47:00
Zadnja izmjena: 30.07.2019. - 10:36:47
ZAGREB - Grupa Adriatic osiguranje  je u prvih pola godine ostvarila neto dobit u iznosu od 50.171.236 kn te je odnosu na isto razdoblje 2018. godine zabilježeno smanjenje neto dobiti za 7,0%. 

Naplata prihoda kreće se u okvirima koji su karakteristični za ovu djelatnost, te je Društvo uspješno realizira kroz kvalitetno razvijeni sustav odnosa sa svojim osiguranicima i adekvatne alate prodaje. Zaračunata bruto premija je u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine povećana 14,82% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine zaključeno je 569.942 police osiguranja od čega se 49,72% polica osiguranja odnosi na obvezno osiguranje od autoodgovornosti.

Najznačajnije realizacije bruto zaračunate premije Društvo je ostvarilo u skupinama osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (50,23% ukupne zaračunate bruto premije) i Auto Kaska (20,20% ukupne zaračunate bruto premije). U strukturi ukupnih prihoda koji su u drugom tromjesečju 2019. godine iznosili 367.705.716 kuna, udio zarađene premije čini 89,0% ukupnih prihoda. Preostali udio prihoda čine financijski prihodi od plasmana zajmova, ulaganja u depozite, obveznice, nekretnine i ostale financijske instrumente, prihodi od provizija i naknada i ostali prihoda. 

Upravljajući ulagačkom politikom Grupa se vodi konzervativnim pristupom i načelima sigurnosti, isplativosti, likvidnosti i disperzije, a kao rezultat navedenog pravca ulagačke politike Društvo je najveći dio slobodnih novčanih sredstava plasiralo u zajmove. Ukupni rashodi Grupe su u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine iznosili 317.534.480 kuna. U okviru rashoda, najznačajniji udio čine troškovi za likvidirane štete iposlovni rashodi.